Saneringsarbeten

Röksanering
Många bostäder är inpyrda av cigarett, cigarr eller piprök. Med hjälp av moderna redskap återställer vi ytorna och den besvärliga lukten.

Brandsanering
Efter en brand är inredningen oftast väldigt härjad. Våra tjänster innebär att vi återuppbygger skikten i både väggar, tak och golv.

Mögelsanering
Har du problem med fukt? Vi ombesörjer problem med mögel, hussvamp och dålig lukt i fastigheter.

Träcksanering (spillning från duvor)
Fågelspillning är frätande och därmed besvärligt att ta bort. Ju längre tid man väntar med borttagandet, desto svårare att rengöra.

Specialstädning

XLNT erbjuder specialstädning för alla typer av lokaler; till exempel kontor, industri, och butiker. I vår rena-rum-städning specialstädar vi exempelvis i känsliga miljöer inom elektronik, medicin o dyl där det ställs mycket höga krav på vår kompetens.

Fokus på nöjda kunder
Våra städmetoder är effektiva, ergonomiska och miljöanpassade. Kvalitetssäkrad städning är en självklarhet när du väljer XLNT som samarbetspartner. Våra medarbetare får en grundlig utbildning inom städning som omfattar allt det som krävs för att skaffa sig rätt kompetens. Vi betonar dessutom vikten av hur de uppträder på ett korrekt och trevligt sätt hos våra kunder.

ID06Alltid på XLNT!

– Nöjd-kund-garanti!
– Brottsregisterutdrag vid förfrågan.
– ID-kort 06 på all personal.
– Företag med sekretessavtal vilket innebär tystnadsplikt.
– Tydliga arbetskläder från XLNT.