Gasell_vinnare_2015

Stockholm

Telefon
Växel: 08-29 30 70

E-post
Beställning/felanmälan: order@xlntallservice.se

Malmö

Telefon
Växel: 040-30 90 00

E-post
Beställning/felanmälan: order.syd@xlntallservice.se

Stockholmskontoret

Johan Norberg

Johan Norberg, Säljare
08-450 26 42, johan@xlntallservice.se

Jeromy Kröhnert

Jeromy Kröhnert, Säljare
08-450 26 49, jeromy@xlntallservice.se

Michael Liljeros, Verksamhetschef
08-450 26 47michael@xlntallservice.se

Joanna Norrman, Driftsansvarig
joanna@xlntallservice.se

Post
Nybrogatan 56, 114 40 Stockholm

Besöksadress
Huvudkontor: Nybrogatan 56
Driftkontor: Slakthusgatan 26


Patrik Fredlund

Patrik Fredlund, Marknadschef
08-450 26 48, patrik@xlntallservice.se

Malmökontoret

Besöksadress
Skeppsgatan 19