På XLNT Fastighet hjälper vi till med kunskapskrävande investeringar

XLNT Fastighet är ett affärsområde inom XLNT Allservice AB. Därför förväntar vi oss att våra kunder vill få ut mer av oss än några glödlampsbyten.

Vår styrka består av kunskaper i teknisk upphandling, tillsyn av fjärvärmecentraler samt andra kunskapskrävande investeringar. Hos oss arbetar både servicetekniker och ingenjörer – vill ni ha kvalitet på service finns dessa personer till ert förfogande på vår fastighetsjour. Vi har exempelvis ett bredd lager av reservdelar inom VVS för att snabba kunna vidta åtgärder och förhindra mer omfattande vattenskador på er fastighet.

Snöröjning från tak
Naturligtvis utför vi även snöskottning från tak. Passa på att teckna avtal innan snön är här. Kontakta kontoret för prisförslag.

Traditionella fastighetstjänster
Våra samarbetspartners kan även juridiken som reglerar kommersiella hyresavtal. Tillsammans utgör vi ett fantastiskt team som har lång erfarenhet av olika förhandlingar. Den kunskapen använder vi för att hjälpa dig att åstadkomma bästa möjliga affärer för er fastighet.

Självklart hjälper vi även till med de traditionella tjänsterna såsom rensning av ogräs, skötsel av rabatter, gräsklippning, krattning och snöskottning.
Målsättningen är att på ett proffsigt sätt utföra arbetet för utökad trivsel i trädgårds- och utemiljöer. I det dagliga arbetet anstränger vi oss för att åstadkomma det bästa resultatet, med hänsyn tagen till aktuella förhållanden. Genom rätt skötselåtgärd vid rätt tillfälle blir utemiljön en källa till trivsel och inspiration.Det krävs ett brett kunskapsfält och erfarenhet för att sköta trädgårdar och utemiljöer. Vår personal är väl rustad för att ta hand om den löpande skötseln likväl som viktiga punktinsatser. Vår personal är välutbildad och kan svara på de flesta frågor direkt på plats.

ID06Alltid på XLNT!

– Nöjd-kund-garanti!
– Brottsregisterutdrag vid förfrågan.
– ID-kort 06 på all personal.
– Företag med sekretessavtal vilket innebär tystnadsplikt.
– Tydliga arbetskläder från XLNT.